2010 / 01 - Zonnepanelen POOL BREEZE® en het gebruik van zwembad chemicaliën

Zwembadwater moet steeds optimaal behandeld zijn om besmetting te voorkomen. De hiervoor gebruikte chemicaliën hebben bij normaal* gebruik geen invloed op de EPDM rubber van onze POOL BREEZE® zonnepanelen.

Een combinatie van te hoge concentraties, overdosissen en langere contacttijden bvb. bij stilstaand, kunnen minuscuul kleine deeltjes rubber losweken uit de binnenwand van de zonnepanelen. Bij heropstart van het systeem zullen die dan terechtkomen in het zwembadwater. Op zich niet meer dan kleine deeltjes rubber, die eenvoudig kunnen worden verwijderd via het filtersysteem of met een zwembadstofzuiger. Dit zeldzaam fenomeen doet niet af aan de kwaliteit van de panelen zelf. Indien daarna passende aandacht wordt geschonken aan de waterhuishouding zal het zich niet herhalen.

Algengroei
Het ontbreken van vrije chloor in het zwembadwater kan algengroei veroorzaken. Algen die zich ook in de zonnepanelen kunnen verspreiden. Bij het afsterven kunnen deze, bij de opstart van het systeem, even voor een donker gekleurde afscheiding zorgen. Afscheiding die extra zal opvallen wanneer het systeem tijdelijk heeft stilgestaan. Op zich stelt deze afscheiding enkel een esthetisch probleem dat kan verwijderd worden via het filtersysteem of met een zwembadstofzuiger. Dit fenomeen doet niet af aan de kwaliteit van de panelen zelf. Indien daarna passende aandacht wordt geschonken aan de waterhuishouding zal het zich niet herhalen.


WAT JE ZEKER NIET MOET DOEN - Nooit chemicaliën toevoegen terwijl de zonnepanelen in werking zijn. De kans bestaat dat geconcentreerde chemicaliën worden opgezogen via het filtersysteem en zo in de zonnepanelen terechtkomen. Dus zeker de zonnepanelen uitschakelen wanneer het zwembadwater een hoge dosis chemicaliën bevat na bvb. een chloorschok of pH correctie.

WAT JE BEST WEL KAN DOEN - Op het einde van het zwembadseizoen is het aangeraden de panelen grondig te spoelen en vervolgens de leegloop te openen, alvorens het systeem uit te schakelen. Dit spoelen gebeurt met zwembadwater, dat een normale dosis chloor bevat, d.w.z. 0,6 mg/l en een pH waarde tussen 6,5 en 7,0 (DIN 19643) of met kraantjeswater. Deze spoeling zal ervoor zorgen dat het systeem ongeschonden doorheen de winter komt.

Wanneer de zonnepanelen na de winter terug worden opgestart moet men deze enkele minuten doorspoelen met neutraal zwembadwater. Zo worden alle onzuiverheden verwijderd uit het systeem. Dit spoelwater hoort niet in het zwembad maar moet worden geloosd. Van zodra het water helder is kan het terug naar het zwembad worden gestuurd.

BELANGRIJK - Bij automatische dosering van chloor en/of pH correctie zeker niet nalaten van minimum wekelijks de correctheid van de doseringen te controleren met een testkit. De maximale dosis voor chloor is 0,6 mg/l bij een pH waarde tussen 6,5 en 7,0.

De garantie voor POOL BREEZE® zonnepanelen is 3 jaar en dekt bij normaal gebruik alle productiefouten*Dosering van zwembadchemicaliën - Bij pH correctie NOOIT rechtstreeks doseren in het zwembad. Steeds de chemicaliën, pH+ of pH- naargelang de gewenste correctie, oplossen in een emmer water of gieter en deze oplossing verdelen over de ganse oppervlakte van het zwembad.

Vloerbare chloor (NaOCl) voegt men op dezelfde manier toe. Chloortabletten (trichloorisocyanuurzuur) horen in een doseervlotter. Tabletten kunnen ook via de skimmer worden gedoseerd mits nauwkeurige controle van de dosis. 0,6 mg/l is een ideale waarde bij een pH tussen 6,5 tot 7,0.

Na intens gebruik van het zwembad kan een chloorschok noodzakelijk zijn. Vloeibare chloor (NaOCl) of chloorgranulaat (dichloorisocyanuurzuur natriumzout) wordt dan eerst opgelost in een emmer of gieter en terug verdeeld over de ganse oppervlakte van het zwembad. Bij een chloorschok is het belangrijk van de maximum waarde van de 5,0 mg/l chloor niet te overschrijden, het filtersysteem te laten werken, zonnepanelen zeker uit te schakelen, tot de chloor terug een normale waarde heeft bereikt.

dpc/060523